Vyhledávání

Registrace do Daruji Plné bříško

Pro vytvoření objednávkového profilu a darovací smlouvy o materiální pomoci budeme potřebovat:
Plný název organizace (dle obchodního rejstříku)
Právní forma organizace
IČ organizace
DIČ organizace (pokud máte)
Zastupující osoba/osoby organizace s právem jednat jménem organizace
Kontaktní e-mail na zastupující osobu/osoby organizace s právem jednat jménem organizace
Mobilní telefon na zastupující osobu/osoby organizace s právem jednat jménem organizace
Adresu sídla
Kontaktní adresu
Veřejný kontaktní telefon organizace
Kontaktní e-mail(y) organizace
Webové stránky
Bankovní účet organizace
Rok založení organizace
Do Daruji Plné bříško přijímáme útulky, spolky, které nabízí své pejsky a kočky intenzivně k adopci, nehromadí je, včetně starých či hendikepovaných jedinců.
Před odesláním registrace doporučujeme navštívit stránku: Darovací podmínky dárci a organizace
Zájem o registraci zasílejte na registrace@darujiplnebrisko.cz